hlášení poruch: 725 444 994

Cejchovní výměna vodoměrů

15/02/2016

V průběhu roku 2017 bude probíhat cejchovní výměna vodoměrů (s cejchem 2011 a popř. starším) v nemovitostech v obcích Svojetice, Lensedly, Strančice, Kunice, Tehov, Všestary, Ondřejov, Turkovice. Tuto výměnu budou provádět zaměstnanci provozovatele, kteří se budou prokazovat průkazem společnosti I.T.V. a na vyžádání předloží i občanský průkaz. O výměně vodoměru ve vaší nemovitosti budete předem informováni prostřednictvím letáku do schránky, popř. telefonicky.

Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru.

Děkujeme za spolupráci.