hlášení poruch: 725 444 994

Cejchovní výměna vodoměrů

12/01/2018

V průběhu roku 2018 bude probíhat cejchovní výměna vodoměrů (s cejchem 2012 a popř. starším) v nemovitostech v obcích Svojetice, Lensedly, Strančice, Kunice, Tehov, Všestary, Ondřejov, Turkovice, Třemblat, Zvánovice. Tuto výměnu budou provádět zaměstnanci provozovatele, kteří se budou prokazovat průkazem společnosti I.T.V. a na vyžádání předloží i občanský průkaz. O výměně vodoměru ve vaší nemovitosti budete předem informováni prostřednictvím letáku do schránky, popř. telefonicky.

Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru.

Děkujeme za spolupráci.