hlášení poruch: 725 444 994

Elektronické faktury

03/10/2013

Podle § 26 odst.4 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, může být daňový doklad vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, i v elektronické podobě. Faktura zaslaná v digitální podobě nemusí obsahovat podpis a razítko.

Pokud máte zájem o tuto službu, vyplňte tento formulář.