hlášení poruch: 725 444 994

Napouštění bazénů

22/05/2017

S příchodem jara a nástupu teplých dní je spojeno i napouštění bazénů a zvýšená zálivka zahrad, což s sebou přináší i problémy s dodávkou vody a její kvalitou. Proto bychom Vás jako odběratele chtěli informovat o tom, že vodovod pro veřejnou potřebu není určen pro napouštění bazénů. Při napouštění bazénů dochází k nárazovým změnám hydraulických poměrů ve vodovodní síti a způsobuje to zakalení vody v důsledku uvolnění usazenin z vnitřního povrhu vodovodní sítě. A tak dojde k zakalení vody nejen v místě odběru, ale i v širším okolí. Doporučujeme napouštět vodu pomalu a mimo špičku, abyste předešli zakalení vody či jejímu nedostatku jak ve vaší domácnosti, tak i v domácnostech vašich sousedů. Na reklamace kvality vody v souvislosti s napouštěním bazénů tak nebudeme brát zřetel.