Sdělení provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Mukařov, Srbín, Žernovka

14.04.2022

Vážení odběratelé,
Od května letošního roku bude ve vašich nemovitostech pořizovat odečty vodoměrů
paní Karolína Pokorná – odečtář v Mukařově a Žernovce a pan Ondřej Ficek – odečtář v Srbíně ,
kteří se prokáží průkazkou naší společnosti a na požádání doloží svoji totožnost i občanským průkazem.
Žádáme vás o zpřístupnění vodoměru ve vašich nemovitostech. V případě umístění vodoměru ve vodoměrné šachtě
je třeba udržovat šachtu suchou, případnou vodu je třeba odčerpat – toto není povinnost odečtáře.
V případě, že nebudete zastiženi doma, bude vám ve schránce ponechán odečtový lístek s možnostmi nahlášení odečtu.
Využijte i kontaktu na odečtáře ve vaší obci, který uvede svoje kontakty na odečtový lístek.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naši kancelář ve Strančicích.

Děkujeme za spolupráci.

I.T.V. CZ s.r.o., výkonná kancelář : nám. Emila Kolbena 460, Strančice
www.itvcz.eu, mail: provoz@itvcz.eu, tel. 323 607 782, mobil : 722 201 235