hlášení poruch: 725 444 994

Územní působnost

Společnost I.T.V. CZ s.r.o. se zabývá provozováním vodovodů a kanalizací v oblasti jihovýchodně od hlavního města Prahy při dálnici D1. Pro zásobování této oblasti vodou bylo svazkem obcí Region Jih zbudováno napojení na vodovodní přivaděč Želivka a následně vybudován páteřní zásobovací systém pro 16 členských obcí. Soustava vodovod „Region Jih“ je z vodohospodářského hlediska nadřazeným systémem, který přivádí pitnou vodu k jednotlivým spotřebištím (obcím) a pomocí návazných obecních vodovodů je zajištěno zásobování konečných odběratelů.

V současné době jsou vodou ze Želivky zásobovány obce Kunice s místními částmi Vidovice, Všešímy a je vybudován přivaděč pro místní část Dolní Lomnice, Strančice s místní částí Všechromy, Všestary s místní částí Menčice a Vávrov, Tehov, Světice, Struhařov, Svojetice, Louňovice, Klokočná, Zvánovice, Ondřejov s místními částmi Třemblat a Turkovice, Kaliště s místní částí Lensedly, Tehovec, Mnichovice – místní část Myšlín, Mukařov – místní část Srbín. K obci Stříbrná Skalice – místní část Kostelní Střimelice je vybudován přivaděč, v roce 2017 bude zahájena výstavba místní sítě.