hlášení poruch: 725 444 994

Souhlas se zasíláním elektronických faktur

Adresa odběrného místa

Upozornění:

V případě neuhrazení faktury po uplynutí doby její splatnosti, bude automaticky vystavena 1. upomínka, která bude zaslána elektronicky. Od 2. upomínky včetně bude faktura zaslána doporučeně poštou.