hlášení poruch: 725 444 994

Ceník vodné, stočné

Ceny vodného od 1.1.2019

Obec bez DPH včetně 15%DPH
     
Kaliště 41,00 47,15
Kunice 41,74 48,00
Klokočná 40,50 46,58
Ondřejov, místní části Turkovice, Třemblat 41,74 48,00
Stránčice 41,74 48,00
Svojetice 45,50 52,33
Tehov 40,87 47,00
Všestary 42,50 48,88
Zvánovice 40,50 46,58
Myšlín 41,74 48,00
     
 

Ceny stočného od 1.1.2019

     
Zvánovice 37,50 43,13
Kaliště 37,50 43,13
     

 

 

Cena vody

Sazby vodného a stočného jsou věcně usměrňovány státem, to znamená, že si do nich každý provozovatel vodovodů a kanalizací může zakalkulovat pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Cena vodného, popřípadě stočného v jednotlivých obcích je schvalována zastupitelstvy obcí a to na návrh společnosti I.T.V. CZ  s.r.o., provozovatele vodovodu, popřípadě kanalizace  v příslušné obci.

Platba za služby poskytované v oblasti vody má dvě části - vodné a stočné.

Vodné

je úplata za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je umístěn na vstupu potrubí na pozemek nebo do objektu.

Stočné

je úplata za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a jejich zneškodňování.

Cena vodného a stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané vody a odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

Důležité upozornění !!!

Nezaplacení vyúčtovací faktury za vodné a stočné ve lhůtě delší než 30 dnů po splatnosti může vést až k případnému přerušení dodávky pitné vody nebo odvádění odpadních vod na náklady odběratele (ceník zde).
Proto prosíme zákazníky, aby v případě problémů s úhradou faktury za vodné a stočné ihned kontaktovali zde naši společnost. Po dohodě lze domluvit splátkový kalendář.