Společnost I.T.V. CZ s.r.o. se zabývá provozováním vodovodů a kanalizací v oblasti jihovýchodně od hlavního města Prahy při dálnici D1.

Pro zásobování této oblasti vodou bylo svazkem obcí Region Jih zbudováno napojení na vodovodní přivaděč Želivka a následně vybudován páteřní zásobovací systém pro 16 členských obcí. Soustava vodovod „Region Jih“ je z vodohospodářského hlediska nadřazeným systémem, který přivádí pitnou vodu k jednotlivým spotřebištím (obcím) a pomocí návazných obecních vodovodů je zajištěno zásobování konečných odběratelů.

image/svg+xml