Ceník vodné, stočné

Ceny vodného

Obec Platnost od 1.1.2023
bez DPH včetně 10% DPH
Kaliště 45,02 49,52
Kunice 50,00 55,00
Klokočná 44,52 48,97
Ondřejov, místní části Turkovice, Třemblat 50,00 55,00
Mukařov 55,63 61,20
Stránčice 47,02 51,72
Svojetice 46,52 51,17
Tehov 46,50 51,15
Tehovec 59,52 65,74
Všestary 50,00 55,00
Zvánovice 44,52 48,97
 

Ceny stočného

Platnost od 1.1.2023
bez DPH včetně 10% DPH
Kaliště 45,45 50,00
Klokočná 40,80 44,88
Mukařov 50,60 55,67
Zvánovice 51,22 56,34

 

Číslo účtu pro platbu vodného a stočného je 107-248710217/0100, variabilní symbol je číslo faktury

Cena vody

Sazby vodného a stočného jsou věcně usměrňovány státem, to znamená, že si do nich každý provozovatel vodovodů a kanalizací může zakalkulovat pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Cena vodného, popřípadě stočného v jednotlivých obcích je schvalována zastupitelstvy obcí, a to na návrh společnosti I.T.V. CZ s.r.o., provozovatele vodovodu, popřípadě kanalizace v příslušné obci.

Platba za služby poskytované v oblasti vody má dvě části - vodné a stočné.

Vodné

je úplata za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je umístěn na vstupu potrubí na pozemek nebo do objektu.

Stočné

je úplata za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a jejich zneškodňování.

Cena vodného a stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané vody a odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

Důležité upozornění !!!

Nezaplacení vyúčtovací faktury za vodné a stočné ve lhůtě delší než 30 dnů po splatnosti může vést až k případnému přerušení dodávky pitné vody nebo odvádění odpadních vod na náklady odběratele (ceník zde).
Proto prosíme zákazníky, aby v případě problémů s úhradou faktury za vodné a stočné ihned kontaktovali zde naši společnost. Po dohodě lze domluvit splátkový kalendář.