Ceník prací a služeb

Druh práce nebo služby Důvod Cena v Kč
přerušení a obnovení dodávky pitné vody (účtuje se 2x) neplacení vodného
neuzavření smlouvy
1 000,00
přerušení a obnovení dodávky pitné vody (účtuje se 1x při odpojení a 1x při zapojení přípojky) na vlastní žádost 600,00
přezkoušení vodoměru při podezření na špatný chod 2 500,00
výměna poškozeného vodoměru prasklý, zamrzlý, zcizený VDM 1 400,00
 
vytýčení sítí 1 hodina práce 750,00
doprava Kč/km 18,00
práce technika 1 hodina 425,00

Ceny jsou kalkulovány bez DPH.