Vyjadřovací činnost

Vyjádření provádíme

  • k projektové dokumentaci pro umístění stavby
  • k možnosti  napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu ve správě společnosti I.T.V. CZ s.r.o.
  • pro potřeby stavebního povolení podle typu řízení (územní rozhodnutí nebo stavební řízení)

Podklady potřebné pro vydání vyjádření

  • Řádně vyplněná žádost (ke stažení zde)
  • Katastrální situace s vyznačením zájmové oblasti
  • Koordinační situace
  • Projektová dokumentace podle stupně řízení, ke kterému je žádost podána

Doručení žádosti

  • Osobně do kanceláře Zákaznického centra zde
  • Poštou na adresu Zákaznického centra zde
  • Elektronickou poštou na adresu provoz@itvcz.eu

Vyjádření bude zpracováno ve lhůtě 30ti dnů od podání žádosti dle správního řádu zákona č.500/2004 Sb.

Tyto služby jsou poskytovány bezplatně.