Informace o existenci sítí

Informace o existenci sítí jsou poskytovány provozovatelem za účelem upřesnění polohy stávajících rozvodů vodovodní a kanalizační sítě v terénu a k určení místa pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky. Informace jsou podávány na základě žádosti o vyjádření k existenci sítí

Formy zaslání žádosti

  • Vyplnění formuláře (ke stažení zde) pro zaslání e-mailem nebo poštou
  • Libovolná forma žádosti e-mailem na provoz@itvcz.eu
  • Libovolná forma žádosti poštou

K žádosti je třeba přiložit katastrální mapu zájmového území

V žádosti uveďte především

  • Název katastrálního území
  • Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou
  • Kontakt na žadatele
  • Důvod žádosti
  • Adresu, na kterou má být vyjádření zasláno

Poskytování informací touto formou je bezplatné.

Vytýčení sítí

Poloha řadů v terénu se určuje pomocí trasovacího a vyhledávacího zařízení na základě písemné objednávky (ke stažení zde) .

Objednávku je třeba zaslat poštou na adresu Zákaznického centra nebo e-mailem nejméně 14 dnů před zahájením výkopových prací.

V objednávce uveďte

  • Kontakt a telefonické spojení
  • Místo vytýčení (parcelní číslo, popř. přiložit situaci)

Po provedení vytýčení sítí bude vystaven protokol. Tato služba je placená (ceník služeb ke stažení zde).