Osazení vodoměru

Vodoměr slouží k měření množství vody dodávané odběrateli. Instaluje se zpravidla do vodoměrné šachty nebo do nemovitosti bezprostředně za vstupem vodovodní přípojky do objektu. Podmínky pro umístění vodoměru určuje ze zákona provozovatel.

Žádost o osazení vodoměru (ke stažení zde) je třeba vyplnit a zaslat na kontakty kanceláře Zákaznického centra zde.

Žádosti budou vyřizovány podle data podání s termínem osazení nejpozději do 3 týdnů.

Termín montáže bude upřesněn telefonicky, na základě provedené montáže a podepsaného montážního listu bude odběrateli zaslána smlouva na dodávku vody.