Cejchovní výměna vodoměrů v roce 2023 v Obci Svojetice

06.03.2023

Od 1. 1. 2023 bude probíhat cejchovní výměna vodoměrů (s cejchem 2017 a popř. starším) v nemovitostech v obci Svojetice. Tuto výměnu budou provádět zaměstnanci provozovatele, Václav Šretr a Karel Špott, kteří budou mít u sebe identifikační kartu naší společnosti a na vyžádání se prokáží občanským průkazem. Na termínu výměny vodoměru ve vaší nemovitosti se s vámi technici domluví předem telefonicky, popř. prostřednictvím letáku do schránky.
Místo osazení vodoměru (šachta, sklep, garáž) je povinen vlastník nemovitosti udržovat čisté a suché.
Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru.
Děkujeme za spolupráci.
I.T.V. CZ s.r.o., provozovatel vodovodu v obci Svojetice
www.itvcz.eu, mail: provoz@itvcz.eu, tel. 323 607 782, mobil : 722 201 235