Cejchovní výměny vodoměrů v roce 2022

15.03.2022

Od 1. 1. 2022 probíhají ve všech obcích cejchovní výměny vodoměrů (s cejchem 2016, popř. starším). Tyto výměny provádějí zaměstnanci provozovatele, a to Václav Šretr starší, Václav Šretr mladší, Karel Špott, Jiří Antoš a Richard Erben, kteří mají u sebe identifikační kartu naší společnosti a na vyžádání se prokáží občanským průkazem.
Na termínu výměny vodoměru ve Vaší nemovitosti se s Vámi technici domluví předem telefonicky, popř. prostřednictvím letáku do schránky.

Místo osazení vodoměru (šachta, sklep, garáž) je vlastník nemovitosti povinen udržovat čisté a suché. Čerpání vody z vodovodní šachty našimi techniky je zpoplatněno hodinovou sazbou práce technika viz Ceník prací a služeb.

Žádáme Vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru.
Děkujeme za spolupráci.

I.T.V. CZ s. r. o., provozovatel vodovodu
tel. 323 607 782, 722 201235