Výměna vodoměrů za dálkově odečitatelné v obci Všestary

27.02.2024

Od 1. 3. 2024 bude probíhat výměna stávajích vodoměrů za dálkově odečitatelné v nemovitostech v obci Všestary. Tuto výměnu budou provádět zaměstnanci provozovatele, Václav Šretr a Karel Špott, kteří budou mít u sebe identifikační kartu naší společnosti a na vyžádání se prokáží občanským průkazem. Na termínu výměny vodoměru ve vaší nemovitosti se s vámi technici domluví předem telefonicky.
Místo osazení vodoměru (šachta, sklep, garáž) je povinen vlastník nemovitosti udržovat čisté a suché.
Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru.
Děkujeme za spolupráci.
I.T.V. CZ s.r.o., provozovatel vodovodu v obci Všestary
www.itvcz.eu, mail: provoz@itvcz.eu, tel. 323 607 782, mobil : 722 201 235