Zvýšení ceny pro vodné a stočné v obci Mukařov, Srbín, Žernovka

01.07.2022

Od 1.7.2022 se zvyšuje cena pro vodné na 52,58 Kč/m3 bez DPH (tj. 57,83 Kč/m3 s DPH) a pro stočné na 45,67 Kč/m3 bez DPH (tj. 50,23 Kč/m3 s DPH) z důvodu skokového nárůstu elektrické energie. Nová cena pro vodné a stočné byla schválena zastupitelstvem obce Mukařov na 38. zasedání usnesením č. 7/38/2022 ze dne 14.6.2022.

I.T.V. CZ s.r.o., výkonná kancelář: nám. Emila Kolbena 460, Strančice
www.itvcz.eu, mail: provoz@itvcz.eu, tel. 323 607 782, mobil: 722 201 235